สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแมว สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชยากร  โกสุม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เกียรตินอก
3. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ทักษิโณ
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พลพวก
5. เด็กชายวรกานต์  สุขกระโทก
6. เด็กชายวายุ  อบทองหลาง
7. เด็กหญิงศุภกานต์  ผลอำนวยบุญส่ง
8. เด็กหญิงสวรินทร์  ข้องนอก
9. เด็กชายอนวัฒน์  ไลงาม
10. เด็กชายอภินันท์  ในกระโทก
 
1. นางสาวปิยะนุช  นิตย์ด่านกลาง