สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงมาริษา  ตอกกระโทก
2. เด็กหญิงมุทิตา  อ่อนศรี
3. เด็กหญิงแก้วใจ  ไทยสืบชาติ
 
1. นางราตรี  เทศผ่อง
2. นายอนุชิต  ป่วงกระโทก