สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 8 1. เด็กชายสมบัติ  ลอยสนั่น
2. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ปัตตาเทสัง
 
1. นางสาวปิยะวดี  คำหล้า
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุชาดา  กิตติสมาภรณ์
2. เด็กหญิงอลิชา  บาตรโพธิ์
 
1. นางสาวเนตรชนก  ดวดกระโทก
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริไพบูลย์  พูนเจ็ก
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนัชชา  เพ็ชรกระโทก
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  แก้วมน
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
 
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใจศิริ
2. เด็กหญิงเพียงฟ้า  มีเนียม
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
2. นางสารภี  พึ่งจันดุม
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ใจศิริ
2. เด็กหญิงเปมิกา  น้ำกระโทก
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
2. นางสารภี  พึ่งจันดุม
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กชายจิรันธนิน  กาวิชัย
2. เด็กหญิงมัณฑนา  แก้วเพชร
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  รูปขันธ์
 
1. นางสาวมยุรา  เนียนกระโทก
2. นางอุทัยวรรณ  เกยสูงเนิน