สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดรวง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  คันกลาง
2. เด็กชายอนุพงศ์  ขำน้ำคู้
 
1. นางวาสนา  เชาว์มะเริง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  ปภัสร์ภานุวงศ์
 
1. นางคุรุวรรณ  วีระชัยรัตนา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  เขียนโคกกรวด
 
1. นางวัชรี  คงฤทธิ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงรสศุคนธ์  พินงูเหลือม
 
1. นางสาวดาวเรือง  ขึงโพธิ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิริพิชญ์  สื่อกลาง
2. เด็กชายอรรถพล  ดิษฐาน
 
1. นายชาญวิทย์  คอนงูเหลือม
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 14 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  โชติกลาง
2. เด็กหญิงบุณยาพร  รัตนประเสริฐ
3. เด็กหญิงพีรดา  ติยะศิริ
 
1. นางสาวปรียา  นราจันทร์
2. นางภวิกา  กลึงกลาง
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 7 1. เด็กชายจารุวิทย์  ตากงูเหลือม
2. เด็กหญิงภัทรดา  เพลาขุนทด
3. เด็กหญิงสิริยากร  สดโคกกรวด
 
1. นางวัชรี  คงฤทธิ์
2. นางสาวแสงดาว  สนงูเหลือม