สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายโกศล  เนาว์ขุนทด
 
1. นางสุพรรณ  พลารักษ์