สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสาย สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนำ้ฝน  ประเภา
 
1. นางสมควร  ตาปราบ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กชายวรายุทธ  ศรีบุญราช
 
1. นางณัฐชยา  เพชรทองหลาง