สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายกมลภพ   แปกระโทก
2. เด็กชายทัศน์ไชยภพ  พูลทรัพย์
3. เด็กชายธนวัฒน์   ไชยแสน
4. เด็กชายอนุวัฒน์   ศรีชาวนา
5. เด็กชายอภิรักษ์   รัตนวิเศษ
6. เด็กชายโลหิตะ  รัตนวิเศษ
 
1. นายธวัชชัย   อนันตรสุชาติ
2. นางอรุณรัตน์  ลุนอินทร์
3. นางสมพิศ  สิงห์คำ