สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกานต์ะฺรา  กลบกลาง
2. เด็กชายยุทธนา  สมจิตร
3. เด็กชายอรรถพล  ลิไธสง
 
1. นายบุญธรรม  ลวกไธสง