สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64.93 ทองแดง 6 1. เด็กชายชลิตพล  จันทร์มีศรี
2. เด็กชายสุรชัย  หลวงพินิต
 
1. นายพงษ์พันธ์  อัศพันธ์