สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์  อบอุ่น
 
1. นายสังเวียน  เดชะโคบุตร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรายรุ้ง  ชัยสูงเนิน
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  เยื่องอย่าง
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กชายจารุพงษ์  แซ่ตัง
2. เด็กชายพีรภัทร  เพียนาม
 
1. นายอะนุ  คำคง
2. นายเกรียงไกร  ปิดตาละเพ
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กชายจักริน  ถากไม้แล้ว
2. เด็กชายเจษฎา  แก้วอำไพ
 
1. นายอะนุ  คำคง
2. นายเกรียงไกร  ปิดตาละเพ