สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิภาพร  ปิดตาละเพ
 
1. นางอุษณี  ชัยมีแรง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงอรัญญา  นาหนอง
 
1. นางกาญจนา  ปัญญาศิริสกุล