สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยปอ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 22.44 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายณรงค์กรณ์  สุธาอัต
2. เด็กชายมณฑา  ขั้วกลาง
 
1. นางเกษรา  ชนะเพีย