สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 11 1. เด็กชายชยุตน์  ศรีสัน
 
1. นายสุริยา  ค้าคุ้ม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิราภา  เอี่ยมสำองค์
 
1. นายสุริยา  ค้าคุ้ม