สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.4 ทอง 8 1. เด็กหญิงจตุพร  พวงสันเทียะ
 
1. นางชนากานต์  วรรณปะเก
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจตุพร  พวงสันเทียะ
 
1. นางชนากานต์  วรรณปะเก
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราพัชร  สุวรรณรักษา
 
1. นางชนากานต์  วรรณปะเก
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจตุพร  พวงสันเทียะ
 
1. นางชนากานต์  วรรณปะเก
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. เด็กชายทิวิตต์  ขนันไพร
2. เด็กชายธวัชชัย  ศิริแพงมา
3. เด็กชายอนุพงศ์  วงค์คำ
 
1. นายชุมพล  อาจวิชัย