สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงวริศรา  เวียงคำ
 
1. นางไพรวรรณ  เรือนทิพย์
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายธนวัฒน์  สืบสีสุก
2. เด็กหญิงพิรุฬห์ลักษณ์  สุดใจ
 
1. นายบุญเลิศ  เรือนทิพย์