สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชนากานต์  ตวยกระโทก
2. เด็กชายชัชวาล  แอบทองหลาง
 
1. นายบรรเจิด  ทานกระโทก