สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูทองวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชุมคำ
2. เด็กหญิงอนัญญา  พาดกลาง
 
1. นางมะลิวรรณ  จันลิ้ม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงพัชรพร  พยัคฆ์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ลาภกระโทก
 
1. นายศักดิ์อนันต์  จั้นอรัญ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน 11 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ทองกระโทก
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  จำพันดุง
3. เด็กชายอภิชัย  ชุ่มคำ
 
1. นายศักดิ์อนันต์  จั้นอรัญ
2. นางเนาวรัตน์  สุขนาแซง