สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูทองวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 46.52 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายรัชชานนท์  ฉายมะเริง
2. เด็กชายวัฒชิระ  หนูกระโทก
 
1. นายศักดิ์อนันต์  จั้นอรัญ