สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฉันทพล  ลีหาญ
2. เด็กหญิงอลิชา  ชื่นบาน
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  มนทองหลาง
 
1. นางสาวสุมนฉัตร  อินทร์บำรุง
2. นางสาวพิชญา  อริยเดชร