สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัฐการุณวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54.57 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายณัฐพล  จันทร์กลาง
2. เด็กชายธิติ  บุญกำเนิด
 
1. นางสาวขนิษฐา  ทองขาว