สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษฎร์บำรุง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินพงศ์  ด่านกระโทก
2. เด็กชายณัฐพล   กลั้งพิมาย
3. เด็กชายอดิเทพ  ทิศกระโทก
 
1. นางพรมรินทร์  ชูกลิ่น
2. นายสวาสดิ์  แก้วทองคำ