สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษฎร์บำรุง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ปากเมย
2. เด็กหญิงผกาสินี  ทริกจำรูญ
3. เด็กหญิงวาสนา  ทิศกระโทก
 
1. นางสาวอ่อนจันทร์  แทนนำ
2. นางสาวศรญา  ทุมนาหาด