สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพะโค สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 24.14 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพนวัตร   จะระนะวัตร
2. เด็กชายรชานนท์    ป้อมภา
 
1. นายดนุพล   ศรีแจ้
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 44.97 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายสุรศักดิ์    โจหิงค์
2. เด็กหญิงอรพรรณ   ยอดเกษ
 
1. นายดนุพล   ศรีแจ้