สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสลักได สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนนทพัฒน์  จันขุน
 
1. นางธนวรรณ  ประเวศบุรีรมย์
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กชายธีรภัทร  เปล่งงูเหลือม
2. เด็กหญิงระพีภรณ์  พันธุ์จันทึก
 
1. นางสาวอัมพร  ชายอีด
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กชายณัฐพนธ์  จันทร์ขุน
2. เด็กชายธนากร  พันธ์จันทึก
3. เด็กชายบัญชา  กาญจนเกตุ
 
1. นางธนวรรณ  ประเวศบุรีรมย์