สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กชายมรุเดช  นานกระโทก
2. เด็กชายวรากร  ทิศกระโทก
 
1. นายวระเดช  เสมอใจ
2. นายอรรถสฤษธ์  ทองดีนอก
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายธวัชชัย  ขวัญใจ
2. เด็กชายปฏิภาณ  ทานกระโทก
3. เด็กชายสมพงษ์  ภิญโย
 
1. นางสาวสุรีพร  กรวดสูงเนิน
2. นางอารมณ์  อินทพงษ์