สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกนกพร    เหมากระโทก
 
1. นายสมบูรณ์   กาวกระโทก