สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงนันทิยา  กองเกิด
 
1. นางสมจิตร  เจริญศิริ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายธนบูรณ์  ภูศรีหาเทศ
2. เด็กชายพงษ์ปณต  คล่องสืบข่าว
3. เด็กหญิงสิริยากร  พานรัมย์
 
1. นางเกษร  ยิ้มผุ
2. นางวัชรี  อิ่มวัฒนกุล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอำนาจ  บุญสอน
 
1. นายอดิศร  นามวงษ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.5 ทอง 15 1. เด็กหญิงปิยะพร  สัตบุตร
 
1. นายอดิศร  นามวงษ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83.32 ทอง 6 1. เด็กชายอำนาจ  บุญสอน
 
1. นายอดิศร  นามวงษ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จุลลา
 
1. นายอดิศร  นามวงษ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงปิยะพร  สัตบุตร
 
1. นายอดิศร  นามวงษ์