สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมานมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายนรินทร์  โยนจอหอ
2. เด็กชายพิพัฒน์  น้อยกลาง
 
1. นางดรุณี  เนตรพล
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พยัคมะเริง
2. เด็กหญิงโสภิภัทร  เผื่อนงูเหลือม
 
1. นายนิคม  โชติกลาง
2. นางสาวสุภาวดี  ประดิษฐ