สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 12 1. เด็กชายบัญญวัต  มะณี
2. เด็กชายพิชญ์สินี  นกพรมพะเนา
 
1. นางสาววิภาวดี  แก้วลาด
2. นายสมบูรณ์  สระแสง