สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กชายปฐมพร  ภิรมย์พลัค
2. เด็กชายศิวกร  เดชะเศรษฐินันท์
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ไชยโสภณกุล
2. นางสาวนุชจรี  ตาวงษ์