สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 15 1. เด็กชายติณณภพ  ตรีกลาง
2. เด็กชายธีรภัทร  จุติกรี
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ไชยโสภณกุล
2. นางสาวนุชจรี  ตาวงษ์