สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ทะวันกุล
2. เด็กชายประวิทย์  เตคำหันต์
 
1. นายอนนท์  หาญโกรธา
2. นายประจวบ  เลิศไธสง