สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แฝงกระโทก
2. เด็กหญิงรพีพัฒน์  ทนกระโทก
 
1. นางสาวสายสมร  เพิ่มพูน
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ใจงูเหลือม
2. เด็กชายอดุลย์  เดชขุมตรีนอก
 
1. นางสรญา  ไพบูลย์เศรษฐ์