สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายภูริพักตร์  กาหาวงค์
 
1. นางนิศานาถ  ภูมิธนภาคินันท์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนราธร  ชะวางกลาง
 
1. นางแสงอรุณ  รัตนศฤงค์
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิมมี่  อิเคล่าร์
2. เด็กชายชนินทร์  ดองโพธิ์
3. เด็กชายทินกร  ชาติกลาง
4. เด็กชายนราธิป  ชะวางกลาง
5. เด็กชายสิรวิชญ์  ธิติพงศา
 
1. นายชวนากร  บัวแดง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงชญานิศ  ซีกงูเหลือม
2. เด็กชายณฐพร  เพลิดขุนทด
3. เด็กหญิงวสนันท์  สุขดี
 
1. นางแสงอรุณ  รัตนศฤงค์