สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนณัฐญาศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายภารุช  แดนกระโทก
2. เด็กชายสุวรรณภูมิ  เพชรราม
 
1. นายปิยพงษ์  อาจวิชัย
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กชายกฤษกร  ต่อมกระโทก
2. เด็กชายกัปตัน  ชัลวาลปรีชา
 
1. นายปิยพงษ์  อาจวิชัย