สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 45.03 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายชัยภูรินทร์  ทานกระโทก
2. เด็กชายอานนท์  เขยกลาง
 
1. นายธวัชชัย  ฤาชา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกอล์ฟ  อรุณ
2. เด็กชายภูวนัตถ์  สุวรรณรัมย์
 
1. นายสมชาย  ดอนพุดซา