สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทรทอง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 11 1. เด็กชายณัฐวัชร์  สายสันเทียะ
2. เด็กหญิงวิภาพร  ปินะสา
3. เด็กหญิงสุภาพร  ตองติดรัมย์
 
1. นางหนูเล็ก  ตานา
2. นางสาวสิริวิมล  คนองมาตย์