สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทรทอง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.14 ทองแดง 7 1. เด็กชายวิชญา  วรรณประภา
2. เด็กชายสุวรรณ  แสงลุน
 
1. นายมานิตย์  เหลามะดัน