สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทรทอง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 55.83 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธันวา  ช่างเหล็ก
2. เด็กชายสำราญ  มะปะเข
 
1. นายมานิตย์  เหลามะดัน