สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงกรกช   อินทรทัต
2. เด็กหญิงปิยนุช   ขอเหนี่ยวกลาง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  นพไธสง
 
1. นางสาวเครือวัลย์  บุญเขื่อง
2. นางสาวสงวน  เริญไธสง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายนภัทร  โพธิ์ตาด
2. เด็กหญิงปวินท์รัตน์  ปานแย้ม
3. เด็กชายภูมิรพี  ปิ่นทอง
4. เด็กชายยุทธนา  คลังพิมาย
5. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พูนสุข
6. เด็กชายเบส  อุดมพร
 
1. นางพรเพ็ญ  นพไธสง
2. นางสาวสงวน  เริญไธสง
3. นางสาวภาวิณี   ต่วนไธสง