สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 38.83 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายนิรุช  จิตนอก
2. เด็กชายรัฐภูมิ   จงสุขกลาง
 
1. นายอนิวัฒน์  พลยางนอก