สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเก้งเต็ก สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนัทธพงศ์  พัดเบี้ยมา
 
1. นายสมปอง  แท่นทอง