สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูรินทร์  หน่อยกระโทก
2. เด็กชายสันติภาพ  นุชกระโทก
 
1. นางพิมพ์ฉวี  อาจศิริ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร   เปลื้องกระโทก
2. เด็กชายสันติภาพ  นุชกระโทก
 
1. นายสนธยา  แนบกระโทก