สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปลอดกระโทก
2. เด็กหญิงสุวนีย์  เบี้ยกระโทก
 
1. นายบรรหาร  แนบกระโทก