สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ยอดสง่า
 
1. นายประดิษฐ์  ลาดสีทา