สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ดวงกระโทก
 
1. นายสุรศักดิ์  ไชยเวศ