สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กชายกิตติกร  ดอนกระโทก
2. เด็กชายณัฐพงษ์  หลงจันพะเนา
3. เด็กชายนัทธพงษ์  เจ็กแตงพะเนา
4. เด็กชายวิรกร  ชาติจันทึก
5. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พรามกระโทก
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โพธินอก
 
1. นายลอง  พูลเกษม
2. นายนคร  รัตนประภาวรรณ