สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู