สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองกลาง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงแก้วตา   เวชสุวรรณ
 
1. นายนาคินทร์    เชิงกลาง