สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 63.67 ทองแดง 6 1. เด็กชายจีรพัฒน์  ทองลอง
2. เด็กชายเดชาธร  คิดเห็น
 
1. นายอภิชาติ  เพิ่มพูน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61.41 ทองแดง 9 1. เด็กชายณรงศักดิ์  มุมมอง
2. เด็กชายเจริญศรี  มุมมอง
 
1. นายอภิชาติ  เพิ่มพูน